BRUKERVILKÅR

New AdVentures., med huvudkontor på Edificio Parque Oceano, Rua Dr. José Joaquim Almeida, N. 2 - 3 E, 2780-322 Oeiras, verkar bland annat som en informationstjänst.

Denna tjänst tillhandahålls via olika webbplatser som ägs av företaget.

Vår e-posttjänst består i att skicka dig (nedan kallad "användaren") en daglig prenumeration på uppdaterat innehåll från webbplatsen New AdVentures.

Marknadsföringstjänsten som tillhandahålls av New AdVentures, Lda. består av att skicka våra användare exklusiva erbjudanden från våra partners.

Båda tjänsterna i samband med denna webbplats följer dessa användarvillkor.

Det här dokumentet beskriver avtalet mellan användaren och nya annonseringar, Lda.

1. Servicebeskrivning

E-postmarknadsföringstjänsten består i att skicka information, reklam för produkter och tjänster enligt användarens sociodemografiska profil, under förutsättning att användaren uttryckligen godkänt att få dessa e-postmeddelanden.

Användaren godkänner följande villkor:

Tillhandahållande av aktuell, fullständig och korrekt information om användaren som begärd av tjänsten.

Hålla och uppdatera denna information.

Användaren förstår och godkänner att de uppgifter som lämnas i registreringen kommer att införlivas i en automatisk fil som kommer att behandla och hantera dessa uppgifter.

För att kunna använda New AdVentures, Lda: s e-postmarknadsföringstjänst, måste användarna fylla i ett registreringsformulär på någon av New AdVentures, Lda: s webbplatser. Genom att göra så ger du företaget rätt att tillhandahålla viss information till tredje part, till exempel registreringsinformation och status som användare av Tjänsten.

Om någon användarinformation visar sig vara felaktig eller felaktig, förbehåller sig New AdVentures, Lda. rätten att säga upp abonnemanget och stoppa användaren från att använda tjänsten. Användare godkänner att New AdVentures , Lda. behåller och använder användaruppgifter för att erbjuda användaren andra av företagets- och andra organisationers tjänster och produkter. Användare förstår att registreringsinformation samlas in, bearbetas och lagras i New AdVentures , Lda. servrar. Användare kan utöva sina rätt till åtkomst, rättelse, upphävande och motstånd mot användning av personuppgifter.

Användare kan göra så på följande sätt:

  • a) Genom "unsubscribe" länkarna i vår email kommunikation.
  • b) Via e-post: info@starsinsider.com med ämnet "ta bort".
  • c) Med post: Edificio Parque Oceano, Rua Dr. José Joaquim Almeida, N. 2 - 3 E, 2780-322 Oeiras, Portugal
  • d) via telefon: + 351 21 114 24 96 2.

Ansvarsbegränsningar

Användaren påtar sig fullt ansvar för alla risker som uppstår vid användningen av e-postmarknadsföringstjänsten.

New AdVentures, Lda. är inte ansvarig för oförmågan att använda tjänsten, för avbrott i verksamheten eller för direkta eller indirekta skador, speciella, tillfälliga eller följd av någon form av försumlighet (inklusive förlust av förmåner). New AdVentures , Lda. garanterar inte att tjänsten uppfyller användarens krav att tjänsten inte avbryts eller att tjänsten är 100% säker, i tid eller felfri. .New AdVentures , Lda garanterar inte heller noggrannheten eller tillförlitligheten av den erhållna informationen, och garanterar inte heller fel i tjänsten.

New AdVentures Lda. webbplatser och e-postmeddelanden kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte kontrolleras av .New AdVentures , Lda. Om du får tillgång till dessa externa webbplatser bör du vara medveten om att de så småningom kan begära och samla in personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy, vilket kan vara annorlunda än vår. Det är också viktigt att notera att webbplatser och e-postmeddelanden som skickas från New AdVentures, kan ibland ge länkar till andra webbplatser som skapats och hanterats av andra organisationer. Eftersom dessa webbplatser inte ägs av företaget kan vi inte garantera deras kvalitet, lämplighet eller funktion. Vår relation med sådana webbplatser innebär inte godkännande av produkter och tjänster som säljs eller annonseras, och vi är heller inte ansvariga för någon information som finns på sådana webbplatser Det bör noteras att under inga omständigheter kommer New AdVentures , Lda., direkt eller indirekt ansvara för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas till användaren eller till tredje man genom att andra företag har använt andra personuppgifter otillbörligt.

Vi rekommenderar att användarna aldrig avslöjar sina uppgifter till någon enhet utan att först ha råd kontrolerar dess integritetspolicy

3. Återförsäljning eller kommersiell användning av tjänster

Användningen av tjänsten är endast för New AdVentures, Lda. abonnenter och kunder (annonsörer eller sponsorer). Användare, sponsorer och annonsörer är överens om att inte avslöja eller göra kommersiell användning av tjänsten utan New AdVentures, Lda uttryckliga samtycke.

4. Användaruppförande

Användare har ensam ansvar för innehållet i kommunikationen via Tjänsten

Användarnas användning av tjänsten är föremål för företagets lokala lagar och förordningar.

Användaren instämmer i att inte använda tjänsten för olagliga ändamål inte störa eller koppla bort de system eller nätverk som är anslutna till tjänsten och att följa alla regler och förfaranden i de nätverk som är anslutna till vår e-postmarknadsföringstjänst.

New AdVentures, Lda förbehåller sig rätten att när som helst blockera tillgången till e-postmarknadsföringstjänsten till en användare vars uppförande inte överensstämmer med dessa användarvillkor.

5. Ersättning

Användare accepterar att inte hålla New AdVentures , Lda. (inklusive dotterbolag, dotterbolag, styrelseledamöter och anställda) som är ansvariga för alla och alla skadeståndsanspråk eller rättegångar, inklusive advokatavgifter som följd av användarens missbruk av denna tjänst, kränkning av detta avtal samt eventuella brott mot immateriella, industriella eller eventuella rättigheter av en individ eller ett företag.

6. Deltagande eller medlemskap

Användare kan kommunicera med annonsörer som marknadsför sina produkter och tjänster via vår e-postmarknadsföringstjänst eller delta i deras kampanjer. Denna korrespondens eller deltagande i kampanjer, inklusive leverans av varor och tjänster samt betalningar eller andra villkor, villkor, garantier relaterade till deras korrespondens ,eller reklamkampanjer kommer endast att upprättas mellan användaren och annonsören. New aDventures, Lda påtar sig inget ansvar i denna korrespondens eller deltagande i aktiviteter mellan användare och annonsör.

7. Allmänna villkor  

Detta avtal är gjort enligt bestämmelserna i Portugals konstitution och alla rättsliga åtgärder måste väckas inför Lissabons domstolar och domare. Klausulerna i detta avtal används enbart för parternas bekvämlighet och är inte juridiskt eller kontraktsmässigt bindande.

8. Ändringar i serviceförhållandena

På grund av de speciella villkoren för tjänsten och för att behålla en adekvat tjänst hela tiden, förbehåller sig New AdVentures Lda rätten att ändra villkoren i detta kontrakt genom att klargöra ändringarna på webbplatsen https: //www.starsinsider Com.

9. Ändringar i tjänsten

Av samma skäl som beskrivs i punkt 8, förbehåller sig New AdVentures, Lda. rätten att ändra eller avbryta e-postmarknadsföringstjänsten helt eller delvis, utan att anmäla användaren. New AdVentures , Lda. är inte ansvarig, varken till användaren eller för någon tredje part, för att ha utnyttjat rätten att ändra eller avbryta e-postmarknadsföringstjänsten.

10. Uppsägning

Både användaren och New AdVentures, Lda. kan säga upp tjänsten när som helst och utan föregående meddelande och sådan uppsägning måste vara omedelbar när någon av parterna förstår det.

Om en användare inte håller med någon av villkoren i detta avtal eller dess ändringar eller om användaren inte är nöjd med innehålls- eller e-postmarknadsföringstjänsten kan åtgärder vidtas enligt följande:

Sluta använda den här tjänsten
Avbryt ditt servicabonnemang
Meddela New AdVentures, Lda detta beslut med hjälp av de medel som beskrivs i punkt 1 i denna policy.

Campo obrigatório

Ikke gå glipp av…


på det siste av TV-serier, filmer, musikk og eksklusivt innhold fra underholdningsbransjen!

Jeg aksepterer vilkår, betingelser og personvernregler.
Jeg ønsker å motta eksklusive tilbud fra partnere (annonser)

Du kan når som helst melde deg av
Takk for at du abonnerer