Landene med høyest (og lavest) tillit til politikerene sine

Noen land mener at poltikerene er på deres side mens andre ... ikke så mye

Stars Insider

15/05/18 | StarsInsider

LIVSSTIL Tillit

Velgere rundt om i verden hiver inn sine stemmer i et mylder av valg for å vise sin demokratiske rett til å velge sine representanter. Men oppfyller de folkevalgte den forpliktelsen? Det avhenger av landet. I den siste rapporten, gjennomførte World Economic Forum en undersøkelse blant statsborgere i 137 land om hvordan de vurderer deres etiske standarder på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er ekstremt lav og 7 er ekstremt høy. Dette betyr at borgere fra land som har en poengsum nærmere 7, har høyere tillit til sine valgte politikere.

Klikk gjennom galleriet og ut de landene som scoret høyt og de som scoret lavt.

KOMMENTARER

Campo obrigatório

Don’t miss out...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for subscribing